10
Juni
2009
|
00:00
Europe/Amsterdam

For Boligforeningen Fagbo har CB Richard Ellis formidlet salget af deres tidligere domicilejendom.

Augstenborggade 2, 8000 Århus C.

Salget er sket til en privat investor fra Århus, der i forbindelse med købet istandsætter og nyindretter ejendommen til klinik- og fitnessformål.
Bygningen består oprindeligt af et vandtårn, der blev bygget af De Danske Statsbaner i 1924/25 og rummer en historisk værdi. Vandtårnet forsynede DSB’s damplokomotiver med vand, indtil man i løbet af 1950’erne gik over til brugen af dieselelektriske lokomotiver. Vandforsyningen var dog afbrudt i en periode i slutningen af 2. verdenskrig, hvor tårnet var udsat for sabotage. I 1991 overtog Boligforeningen Fagbo vandtårnet og igangsætte ved samme lejlighed opførelsen af en tilbygning til brug for kontorformål.
Bygningens samlede areal udgør i alt 916 m². Til ejendommen hører endvidere 20 parkeringspladser.