Copenhagen,
28
Januar
2015
|
16:54
Europe/Amsterdam

Salget af erhvervsejendomme tilbage på 2007 niveau

At erhvervsejendomsmarkedet for alvor er vendt i Danmark ses tydeligt i CBRE’s samlede salgsvolumen for 2014, der var på mere end kr. 4,5 milliarder. Tallene viser en betydelig fremgang i forhold til 2013, og man skal helt tilbage til før finanskrisen, nemlig til 2007, for at finde en tilsvarende transaktionsvolumen. Aktiviteten var særlig høj i fjerde kvartal af 2014, og udviklingen ser ud til at fortsætte. Samme trend ses i resten af Europa.

Den historisk lave rente, den attraktive realkreditbelåning samt en stabil økonomi i Danmark skaber gunstige vilkår for ejendomsmarkedet. Derfor ser et stigende antal internationale investorer muligheder i danske ejendomstransaktioner. I over en tredjedel af alle CBRE’s handler i 2014 var enten sælger eller køber udenlandsk.

I 2014 fordelte CBRE’s danske ejendomshandler sig på 55% kontor, 15% bolig og 16% detailhandel.

Store ejendomstransaktioner

CBRE’s største transaktion i 2014 var salget af Sankt Petri Passagen, beliggende i Nørregade i København. Det 45.000 m² store ejendomskompleks, der tidligere var TDC’s hovedkontor, blev solgt til Industriens Pension på vegne af Carlyle Europe Real Estate Partners.

De markante og fredede boligejendomme Christiansgården og Kongegården (16.800 m²) i Dronningens Tværgade i København blev solgt for Lægernes Pensionskasse til den tyske ejendomsinvestor Patrizia.

På detailsiden skal handlen med Købmagergade 60/Østergade 36-38 (6.961 m²) i København fremhæves. Ejendommene blev solgt til Cordea Savills af ATP Ejendomme.

Niels Cederholm, administrerende direktør for CBRE i Danmark
 "2014 blev et rigtig godt år med mange store handler. Udover aktiviteten fra institutionelle investorer er tilstrømningen af udenlandske penge til det danske ejendomsmarked en af de væsentligste årsager til det stigende antal handler." "Selvom investorerne indtil nu har været ret selektive, både hvad angår geografi og ejendomstype, så ser vi en begyndende interesse for ejendomme udenfor København og Aarhus og for mere sekundære ejendomstyper. Vi tror derfor også, at aktiviteten i 2015 vil brede sig til flere steder i landet"
Niels Cederholm, administrerende direktør for CBRE i Danmark

Den positive udvikling fortsætter

Den lave rente og de faldende oliepriser har vist sig at være gavnlig for ejendomsmarkedet. Dette understøttes yderligere af Den Europæiske Central Banks (ECB) netop offentliggjorte hjælpepakke. ECB’s ekspansive pengepolitik trykker renten, hvilket øger interessen for alternative investeringer, ikke mindst på det europæiske ejendomsmarked.

European Commercial Real Estate (CRE) har registreret en investeringsvolumen på DKK 580 milliarder i fjerde kvartal af 2014, hvilket er en stigning på 27% i forhold til samme kvartal i 2013.

I fjerde kvartal af 2014 lå Danmark på en 9. plads på listen over de europæiske lande, hvor der blev investeret mest. Tager man højde for befolkningstallet svarer det til en 4. plads efter Sverige, Norge og UK. De skandinaviske lande betragtes som forholdsvist sikre markeder, idet vi ikke deler EURO fællesskab med de øvrige europæiske lande, som samlet set er berørt af krisen i Grækenland, Italien og Spanien.

Jonathan Hull, Head of EMEA Capital Markets hos CBRE
2014 saw the emergence of the more opportunistic investor, as many recognized the need to participate in the European recovery story.
Jonathan Hull, Head of EMEA Capital Markets hos CBRE