23
September
2008
|
00:00
Europe/Amsterdam

Sale and Lease Back transaktioner spiller fortsat en mere betydelig rolle på det europæiske investeringsmarked I den 1. Halvdel af 2008

Afhændelse af erhvervsejendomme er blevet en større del af det europæiske marked på trods af den økonomiske usikkerhed - Antallet af sale and lease back transaktioner er steget hastigt i Europa, dvs. en stigning på 585 % i perioden fra 2004 (€6.7 mia.) til 2007 (€46 mia.), og ifølge en ny rapport fra CB Richard Ellis Group Inc. udgjorde disse transaktioner 6 % af det europæiske investeringsmarked i 2004 og ekspanderede til 21 % i den 1. halvdel af 2008.

På trods af den økonomiske usikkerhed og en betydelig stigning i virksomhedernes gældsomkostninger har disse transaktioner vundet betydeligt fodfæste på tværs af Europa og udgjorde 21 % af alle europæiske investeringsaktiviteter i den 1. halvdel af 2008 – den største procentvise andel nogensinde.

Der kan være mange grunde til, at en virksomhed vælger sale and lease back, bl.a. øget behov for at rejse kapital, høje gældsomkostninger, behov for mere fleksible lejeforhold samt det faktum, at det er blevet mere og mere acceptabelt, at virksomheden sælger sin ejendom. Disse faktorer har højnet niveauet for sale and lease back transaktioner, som er blevet en anerkendt metode til fremskaffelse af kapital.

John Wilson, Head of Corporate Strategies inden for CBRE’s Global Corporate Services business, siger: “Boomet i sale and lease back transaktioner inden for bankverdenen i de senere år har udryddet den sidste skepsis over for denne type transaktioner og derved gjort det til en rentabel løsning for virksomhederne til at rejse kapital.”

“Endvidere er sale and lease back en solid investeringsmulighed med lejemål løbende over længere tid, omfattende kontraktlige forpligtelser og større fleksibilitet, hvilket gør lease back transaktioner attraktive for investorer, som har en langsigtet investeringshorisont, og som ikke er så afhængig af fremmedfinansiering. Disse investorer er yderst aktive på dagens udfordrende marked. Som et resultat af dette, er sale and lease back transaktioner stadig mere og mere populære på dagens marked.”

I de senere år er sale and lease back aktiviteterne blevet geografisk mere spredt. I de seneste 18 måneder har Storbritannien stået for 21 % af sale and lease back markedet, hvilket er et fald fra 42 % i 2005. Siden begyndelsen af 2007 har der i hvert af landene Frankrig, Italien, Spanien og Sverige været foretaget sale and lease back transaktioner for mere end €2 mia., hvilket har medvirket til en samlet vækst i Europa på dette område. Storbritannien og Tyskland dominerer dog stadig markedet, idet de står for mere end halvdelen af alle sale and lease back transaktioner gennem de seneste 18 måneder, hvoraf Tyskland alene tegner sig for 34 % af det samlede antal transaktioner, en stigning fra 18 % i 2005. I Central- og Østeuropa ses også øget aktivitet, hvor der i 1. halvdel af 2008 blev foretaget sale and lease back transaktioner for €291 mio. sammenlignet med €178 mio. i 2007.

Sale and lease back markedet er traditionelt domineret af kontorejendomme, men sådanne transaktioner har dog også været set inden for andre områder. Retail-, industri- og mixed-use ejendomme tegner sig nu for en betydelig del af dette marked. I 1. halvdel af 2008 var antallet af retailtransaktioner (€4.2 mia.) næsten på højde med antallet af transaktioner med kontorejendomme (€4.7 mia.). Dette afspejler en del ændringer inden for retailområdet hen imod større butikker og børsnotering af retailselskaber, hvilket har gjort retailerne mere positivt indstillet over for ideen om at afhænde deres ejendomme.

“Det store antal gennemførte sale and lease back transaktioner gennem de senere år, herunder 1. halvdel af 2008, giver basis for yderligere vækstmuligheder i Europa og er en ”key driver” for vækst inden for ejendomsinvestering”, fortsætter Mr. Wilson.

“Sale and lease back transaktioner er blevet en mere gennemsigtig og tilgængelig løsning, efter at disse transaktioner er blevet mere almindelige, betingelserne herfor er blevet mere kendte, og beslutningsprocessen mere forenklet.”

“På trods af den hurtige vækst af sale and lease back transaktioner i de senere år dominerer brugerejendomme stadig markedet i det meste af Europa. Den samlede værdi af brugerejendomme skulle overstige €2.25 billioner, hvorfor der vil være et betydeligt marked for sale and lease back i fremtiden.”