13
Marts
2009
|
00:00
Europe/Amsterdam

For Horsens Kommune udbydes ved offentlig udbud fem attraktive boligejendomme i Horsens

For Horsens Kommune udbydes ved offentlig udbud fem attraktive boligejendomme i Horsens centrum og omegnsbyerne.

Adresser og boligarealer iht. BBR:
-Vestergade 78 A-84 F, 8700 Horsens - 2.961 m2
-Søndermarksvej 1-15, Sejet, 8700 Horsens - 558 m2
-Silkeborgvej 239 B-L Lund, 8700 Horsens - 694 m2
-Thorsgårdsvej 10 A-16 D Torsted, 8700 Horsens - 948 m2
-Smedebakken 1 A- 5 B Hatting, 8700 Horsens - 704 m2

Beskrivelse:
For Horsens Kommune udbydes ved offentlig udbud fem attraktive boligejendomme med 80 ældre- og handicapvenlige beboelseslejemål og ét erhvervslejemål.

Ejendommene udbydes i henhold til bekendtgørelse nr. 472 af 20. juni 1991 om offentlig udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Boligerne er opført efter samme skabelon i to størrelser på henholdsvis 69 m2 og 76 m2, jf. BBR. Bygningerne er opført i røde mursten og med tegltag. Vinduerne har trærammer med termoruder. Til hvert rækkehus hører et mindre depotrum/udhus samt have.

Herudover er der på ejendommen beliggende Vestergade 78 opført en 4-etages bygning indeholdende 20 lejligheder. Bygningen, der har facade mod Vestergade, er opført i røde mursten med tegltag. Vinduerne har trærammer med termoruder. Karnapperne mod Vestergade er udskiftet i år 2005. Adgang til lejlighederne sker enten via trappe eller via elevator.

Ejendommene sælges med en 10- årig lejegaranti fra Horsens Kommunes side, mod at sælger bevarer visitations- og anvisningsretten, mod til gengæld at være garant for enhver lejebetaling samt øvrige krav iht. lejekontrakterne. Ejendommen i Sejet og erhvervslejmålet i Vestergade er ikke omfattet af ovenstående garanti.


Yderligere information:
Der er mulighed for at afgive tilbud på den samlede ejendomsportefølje eller særskilt tilbud på de enkelte ejendomme. Kommunen forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud eller at forkaste samtlige tilbud.

Udbudsmateriale, herunder tilbudsblanket kan rekvireres hos kontaktperson susanne.christensen@cbre.com

Tilbudsfrist 16. april 2009, kl. 12.00