Copenhagen,
18
December
2015
|
14:30
Europe/Amsterdam

FED’s stigning i renten og dens indvirkning på danske erhvervsejendomme

FED’s stigning i renten og dens indvirkning på danske erhvervsejendomme

Markedets forventning blev indfriet, da FED hævede funds-renten med 25 bps i onsdags. Den lange obligationsrente vil forventeligt blive løftet over hele Europa, og forventningerne er, at stigningen også vil gælde for Danmark, dog i mindre grad.

FED’s meddelelse vil ikke have en umiddelbar virkning på korte obligationsrenter i Europa. Vigtigst for erhvervsejendomme er lange obligationsrenter. Både fordi de lange renter påvirker prisen på finansiering for investorer, og fordi den anses som en indikator på en relativt risikofri alternativ investering.

Før eller senere vil det betyde højere afkast for faste ejendomme, men hvor hurtigt dette sker vil afhænge af segment og placering af ejendommen. Spændet mellem afkastet på ejendomme og den lange obligationsrente er tilstrækkeligt stort i Danmark, mener CBRE. Spændet vil agere som en stødpude, der betyder, at afkastet ikke vil bevæge sig i takt med lange obligationsrenter. Da den lange obligationsrente faldt, skete en tilsvarende tilpasning i afkastet, dog præget af træghed. Som vist i vores analyse ”The Yield Gap Within the Nordics” ser vi fortsat et historisk stort spænd mellem obligationsrenterne og afkastet fra investeringsejendomme, sammenholdt med udsigten til stigende lejeniveauer.

Afkastet kan synes at være meget lavt, men investorerne har udvist forsigtighed og har allerede indregnet forventningen om fremtidige rentestigninger. CBRE har set en stigende efterspørgsel i større europæiske markeder og forventer, at afkastet derfor forsat kan falde yderligere, som tidligere set. Det understøttes af investorenes søgen efter eksponering i Europa.

For yderligere oplysninger kontakt Head Of Research hos CBRE i Danmark, Dragana Marina, på e-mail: dragana.marina@cbre.com.

CBRE er verdens største erhvervsejendomsmægler, men vi er også en af verdens mest lokale. På verdensplan er vi f.eks. repræsenteret med over 500 kontorer, mens vi i Danmark har kontorer i København og Aarhus. CBRE yder professionel rådgivning indenfor salg, køb, udlejning, vurdering, rådgivning og administration. Og uanset hvor kunderne møder os, så lægger vi vægt på høj faglig viden, indgående markedskendskab og en tæt personlig dialog – med masser af lydhørhed, fleksibilitet og hurtig handling.

CBRE Danmark A/S hører under CBRE Group Inc., og virksomheden er noteret på NY Stock Exchange.

 

København d. 18. december 2015