14
November
2012
|
00:00
Europe/Amsterdam

Fald i kontorledigheden i København trods vigende efterspørgsel

Kontorledigheden i København by faldt til 9,1% i oktober mod 9,5% i juli 2012. Denne udvikling er overraskende, idet en række andre indikatorer peger i retning af et
svagere kontormarked.
Læs rapporten her: