14
December
2009
|
00:00
Europe/Amsterdam

Fald i globale lejeomkostninger på 7,7% - Internationalt set har København stadig lav kontorleje

I storbyer over det mest af verden er kontorlejen faldet. Globalt er lejeomkostningerne reduceret med 7,7% i løbet af det seneste år, målt i US$. Den svage US$ betyder, at udviklingen målt i lokal valuta har været endnu kraftigere i de fleste lande. Ud af 179 undersøgte markeder er lejen faldet i 131. Dette fremgår af CBRE’s seneste rapport Global Market View - Office Occupancy Costs.

I forhold til andre storbyer er København stadig en relativt billig by både med hensyn til nettoleje og samlede lejeomkostninger. København ligger således fortsat udenfor top 50 over storbyer med de højeste kontoromkostninger. Til sammenligning er Stockholm og Oslo placeret på henholdsvis 26. og 40. plads med omkostninger, der er hhv. 47% og 27% højere end de københavnske.

I København er de samlede lejeomkostninger faldet mindre end nettolejen, fordi udgifter til bl.a. drift og skatter mv. er højere end for et år siden. I de fleste andre europæiske markeder ses samme tendens til at øvrige udgifter udgør en større andel af de samlede lejeomkostninger.

Office Occupancy Costs er CBRE’s halvårlige globale analyse af leje- og omkostningsniveauer for kontorlokaler i 179 af verdenens storbyer. Rapporten viser omkostningsniveauer på et sammenligneligt grundlag for kontorlejemål af højeste kvalitet med central beliggenhed. Undersøgelsen er gennemført i 3. kvartal 2009.

For yderligere information:
Generelt om Office Occupancy Costs henvises til den vedhæftede analyse.
Generelt om danske analyser henvises til markedsanalytiker Robin Rich Robin.Rich@cbre.com, telefon: 35440923

Klik på nedenstående link for at læse hele rapporten:Global Market View - Office Occupancy Costs, Nov 2009 (pdf, 2MB)
Global Market View - Office Occupancy Costs, Nov 2009 (pdf, 2MB)CB Richard Ellis - Research