27
Januar
2009
|
00:00
Europe/Amsterdam

Den Kommunale Højskole i Grenaa er solgt

For COK, Center for Offentlig Kompetenceudvikling v/Kommunernes Landsforening har CBRE Århus forestået salget af deres kursusejendom i Grenaa med et bygningsareal på 11.028 m2.

Kursusejendommen, der består af 160 enkeltværelser, 7 mødesale, 23 møderum og 100 p-pladser er solgt til tømrermester Jan Rasmussen fra Hadsten, der vil videreudvikle et velfungerende kursussted og samtidig gøre plads til andre aktiviteter som for eksempel almindelig hoteldrift.

COK er meget tilfreds med salget og den aftale, der er indgået med Jan Rasmussen betyder, at der er fundet en god og fremadrettet løsning for Den Kommunale Højskole.