26
Juli
2011
|
00:00
Europe/Amsterdam

CB Richard Ellis forestår udlejning af lagerdomicil på Hjulmagervej 12 i Vejle

CB Richard Ellis har for Fakta A/S fået til opgave, at udleje stort lagerdomicil beliggende Hjulmagervej 12 i Vejle. Der er tale om meget regulære lagerfaciliteter med ca. 35 porte og god loftshøjde på ca. 7 meter. Herudover gode og meget anvendelige administrationsfaciliteter. Ejendommen fremstår overalt i en generelt god og velvedligeholdt stand. Bruttoarealet udgør i alt 23.861 m².

For nærmere information vedrørende lejevilkår og øvrige oplysninger kontaktes CB Richard Ellis på tlf. 7022 9602.Se prospektet her:
Se prospektet her: