04
Maj
2009
|
00:00
Europe/Amsterdam

CB Richard Ellis bistår Pro Tec Vinduer A/S med salg af domicilejendom.

I forbindelse med at det familieejede Pro Tec Vinduer A/S i Holstebro står over for et generationsskifte udbydes deres domicilejendom til salg som led i et sale & lease back arrangement.

Pro Tec Vinduer A/S indgår i forbindelse med salget en domicillejekontrakt med 15 års uopsigelighed, hvilket vil sige, at lejer udover lejen betaler alle ejendommens driftsudgifter, herunder udvendig bygningsvedligeholdelse. Udlejer skal således alene afholde udgiften til egen administration af ejendommen.

Ejendommen, der udbydes til en kontant salgspris på kr. 74.600.000 svarende til et startafkast på 7,75%, er beliggende i et nyere og attraktivt erhvervsområde ved én af de store indfaldsveje til Holstebro, nærmere betegnet hovedvejen mellem Herning og Holstebro. Bygningskomplekset er opført i kvalitetsmaterialer og fremstår i sin helhed særdeles velvedligeholdt og ensartet.
Klik her for yderligere oplysninger