26
Juni
2012
|
00:00
Europe/Amsterdam

CBRE oplever stor efterspørgsel på boligudlejningsejendomme i Aarhus

Erhvervsmæglerfirmaet CBRE A/S har i nyere tid formidlet boligudlejningsejendomme i en række større ejendomstransaktioner i Aarhus. Det drejer sig om end mere end 20.000 m². Efterspørgslen gælder både nyopførte boliger samt udlejningsejendomme i den gamle boligmasse.

Senest har CBRE A/S formidlet salget af et boligprojekt beliggende på Olof Palmes Allé i Aarhus til PKA. Projektet består af fem punkthuse med et samlet etageareal på ca. 8.000 m², der opdeles i 87 ejerlejligheder. Opførelsen af punkthusene er igangsat og forventes afsluttet august 2013.

Niels Lund Lihn, souschef hos CBRE A/S i Aarhus, udtaler ”at mens markedet for erhvervsejendomme generelt set fortsat er præget af krisen, er efterspørgslen efter boligudlejningsejendomme støt stigende”.

EN RÆKKE FAKTORER PÅVIRKER EFTERSPØRGSLEN POSITIVT

I dagens marked søger mange investorer mod stabile afkast og aktivklasser med begrænset risiko. Boligudlejningsejendomme i Aarhus tilhører historisk set en sådan kategori. Usikkerheder på de finansielle markeder og den meget lave forrentning af likvide beholdninger er med til at øge interessen for boligudlejningsejendommene som investeringsmulighed, også fra formuende købere, der ikke pt. er på det århusianske marked.

Den høje grad af udlejningssikkerhed understøttes blandt andet af et stigende indbyggertal i Aarhus. De seneste tal fra CBRE Research viser da også, at indbyggertallet er vokset med 19 procent siden 2006. I de seneste seks år er indbyggertallet således vokset fra 295.000 til 315.000, og væksten er i henhold til de seneste tal stigende. Aarhus Universitet spiller en væsentlig rolle i forhold til at tiltrække unge mennesker til byen og med det store antal unge, som hvert år optages på Universitet, følger en naturlig efterspørgsel efter velbeliggende boliger.

Med de nuværende renteniveauer kan investorer sammensætte en meget attraktiv finansiering, der er med til at fastholde et relativt lavt afkastkrav. På trods af et reduceret antal potentielle købere afledt af finanskrisen samt en mere restriktiv kreditpolitik hos långivere, er der fortsat forholdsvist mange købere i markedet, hvilket CBRE A/S konkret oplever gennem jævnlige henvendelser fra formuende investorer, der ikke nødvendigvis tidligere har investeret i fast ejendom.

Det relativt begrænsede udbud af centralt beliggende investeringsejendomme i Aarhus kombineret med en god efterspørgsel betyder, at såvel afkast som kvadratmeterpriser ligger på et relativt stabilt niveau.

NYE AKTØRER SØGER MOD DET AARHUSIANSKE MARKED

På det seneste har CBRE A/S oplevet, at investorer såvel nationale som internationale, der historisk set alene har ønsket at investere i København, også er begyndt at se mod Aarhus. Dette vil være med til at fastholde og måske endda øge efterspørgslen samt understøtte afkast- og prisniveauer.

Vi lever i en økonomisk usikker tid, så det er vanskeligt at udtale sig om, hvilke udfordringer vi skal igennem, inden vi er ude på den anden side af krisen, men på nuværende tidspunkt forventer vi ikke en aftagende efterspørgsel.

Spørgsmål bedes venligst rettet til CBRE A/S, Niels Lund Lihn på 70 22 96 02.