06
August
2012
|
00:00
Europe/Amsterdam

CBRE formidler salg af butikslejligheder beliggende centralt i Aarhus midtby

Lige før sommerferien har erhvervsmæglerfirmaet CBRE A/S formidlet salget af 4 erhvervsejerlejligheder beliggende på Telefontorvet i det centrale Aarhus. Ejerlejlighedernes areal udgør ca. 4.000 m2 og er udlejet til Sport24, Baresso og Europark. Sælger er et dødsbo, og køberen er en lokal investorkreds.

Ejerlejlighederne er solgt til en pris baseret på et afkast i underkanten af 6%. De øvrige detaljer om handlen ønskes ikke oplyst.

Det er meget glædeligt, at handlen er blevet en realitet med henvisning til, at antallet af omsatte kontor- og retailejendomme i Aarhus fortsat er relativt begrænset i dagens marked, udtaler Claus Thomsen.

Den overvejende andel af transaktioner på det århusianske erhvervsejendomsmarked udgøres således fortsat af handler med boligudlejningsejendomme. I nyere tid har CBRE A/S formidlet boligudlejningsejendomme med et samlet areal på mere end 20.000 m² på det århusianske marked, som en indikation af investorernes primære fokus i Aarhus på nuværende tidspunkt.

NYE KONSTELLATIONER AF INVESTORER DUKKER OP

CBRE A/S har i salgsperioden oplevet en ganske stor interesse for de attraktivt beliggende er-hvervsejerlejligheder, og der har undervejs i forløbet været afgivet flere bud fra interesserede købere.

Vi oplever i stigende grad, at der etableres nye investorkonstellationer med formuende passive investorer (personer/selskaber), der med begrænset eller ingen erfaring i ejendomsinvestering, går sammen med veletablerede og erfarne ejendomsinvestorer. Blandt andet er køberen af ejerlejlighederne på Telefontorvet en sådan nysammensat investorkreds.

Nye aktører og dermed nye likvide midler til erhvervsejendomsmarkedet er i sagens natur meget positiv, idet der skabes dynamik og muligheder i markedet. Årsagen til de nye konstellationer er mange, og udover et naturligt ønske om gevinst og afkast, kan årsagerne være drevet af helt konkrete motiver og præferencer, men for begge parter i et sådant setup, ligger der flere åbenlyse fordele.

Ved at alliere sig med en erfaren ejendomsinvestor, vil den formuende medinvestor typisk få adgang til knowhow inden for drift, administration mv. af erhvervsejendomme, ligesom udviklings- og optimeringsmuligheder kan realiseres i samarbejde med den erfarne ejendomsinvestor og som på sigt forbedrer investeringens direkte afkast. Samtidig må tidspunktet for at indtræde på erhvervsejendomsmarkedet ligeledes vurderes at være god nu.

Tilsvarende kan den erfarne ejendomsinvestor, ved at foretage investeringer med en formuende medinvestor, alt andet lige gennemføre flere og/eller større enkeltstående investeringer ligesom egenkapitalfinansieringen og dermed risikoeksponeringen spredes ud på flere.

Den rette investorkreds med en solid bonitet og en tilstrækkelig andel af egenfinansiering kan med dagens renteniveauer opnå interessante og fordelagtige finansieringsmuligheder, således at ejendomsinvesteringen genererer et attraktivt cash-flow.

Vi forventer, at der etableres flere af disse konstellationer i tiden fremover, hvor de eksisterende muligheder og begrænsninger i dagens marked efter vor opfattelse er med til at øge interessen herfor.

Spørgsmål bedes venligst rettes til CBRE A/S, Claus Thomsen og Morten Nøhr på 70 22 96 02.