11
Juli
2011
|
00:00
Europe/Amsterdam

CB Richard Ellis oplever øget aktivitet i hele hovedstadsområdet

København den 11. juli 2011: CB Richard Ellis har i andet kvartal af 2011 oplevet en markant stigning i efterspørgslen på erhvervslejemål udenfor Københavns centrum.

”Det er vores fornemmelse, at udlejningsmarkedet er gået frem i andet kvartal. Der er som for-ventet fortsat stor interesse for erhvervslejemål i selve København, men som noget nyt er virk-somhederne begyndt at udvide søgefeltet til hele hovedstadsområdet” udtaler Karina Moll Ravn, som er statsautoriseret ejendomsmægler hos CB Richard Ellis.

CB Richard Ellis har i de seneste måneder forestået udlejning af over 44.000 m² i hovedstadsom-rådet. Det er et rekordhøjt tal. Hovedparten af udlejningerne er sket nord for København i Virum, Allerød, Ballerup og Søborg.

Karina Moll Ravn vurderer, at der også fremadrettet vil være en øget efterspørgsel på erhvervs-lejemål udenfor Københavns Kommune. ”Virksomhederne er begyndt at ekspandere, og derfor har de brug for flere kvadratmeter, hvilket i større udstrækning udbydes udenfor centrum. De ovennævnte udlejninger skyldes alle - enten en aktuel ekspansion eller forventningen herom” siger Karina Moll Ravn.

Oversigt over seneste udlejninger med adresse udenfor Københavns centrum:

Sortemosevej 19, Allerød: 13.500 m² til NIRAS. Udlejet for TopDanmark Ejendom.
Lautrupvang 4A, Ballerup: 3.000 m² til Aalborg Universitet. Udlejet for Nordea Ejendomme.
Telefonvej 8D, Søborg: 2.299 m² til Fitness World. Udlejet for FS Ejendomsselskab.
Virum: 22.500 m². Udlejet for SEB Ejendomme.